Voda je zase dražší. Zdražovali i jinde?

Poměrně slušný rozruch vzbudily naše články o navýšení ceny vodného a stočného na Mělnicku. Cena patřila již v loňském roce k vůbec nejvyšším v zemi a v letošním roce zaplatíme za vodné a stočné o další dvě kačky za m3 více. Zdražovala se voda i jinde? Opravdu je výše zdražení úspěchem radnic?

Když došlo ke zdražení, t.č. koaliční zastupitel a radní za TOP09 na Mělníku Ondřej Tichota se pustil do obhajoby navýšení ceny jak na našem blogu, tak například na portálu melnicek.cz. Trochu paradoxní je, že zatímco na Mělníku se cena stala alespoň předmětem diskuzí v zastupitelstvu, v Kralupech a v Neratovicích na žádnou takovou diskuzi vlastně nedošlo. Připomeňme, že zatímco průměr v zemi byl v roce 2014 kolem 77,- korun za m3 (vodné + stočné), na Mělnicku jsme platili v loňském roce za stejné služby přes 91,- korun za m3. Při průměrné spotřebě tuzemské domácnosti tak za každého člena rodiny lidé na Mělnicku zaplatí ročně o cca 400,- korun více, než pokud by cena odpovídala průměru v zemi. Podívejme se tedy, zda se ve srovnání s loňským rokem zdražovalo i v okolních regionech a o kolik:

Mladá Boleslav: zdražení o 6,40 Kč, cena 86,83 Kč

Českolipsko: zdražení o 3,57 Kč, cena 96,03 Kč

Brandýsko: zdražení o 1,82 Kč, cena 77,66 Kč

Litoměřicko: zdražení o 3,57 Kč, cena 96,03 Kč

Praha: zdražení o 1,82 Kč, cena 77,66 Kč

Kladensko: zdražení o 1,81 Kč, cena 92,92 Kč

Mělnicko: zdražení o 1,81 Kč, cena 92,92 Kč

Z přehledu je patrné, že ve srovnání se sousedními regiony (pozn. na Kladensku je stejný dodavatel vody) došlo sice k nižšímu nárůstu ceny vodného a stočného, cena je však stále druhá nejvyšší v regionu (Českolipsko a Litoměřicko má stejného dodavatele) a například o více než 15,- korun vyšší než v Praze.

Jak to tak v politice bývá, ti, kteří to budou chtít vydávat za úspěch, tak mohou, ti, kteří budou křičet, že máme drahou vodu, mohou také :-). Obě strany budou mít pravdu...

Psali jsme dříve:

Vzroste na Mělníku navzdory předvolebním slibům cena vody?

Voda bude dražší. Úspěch nebo propadák vedení města?

zdroj dat: pravdaovode.cz

Přidat komentář

Zvýrazněné položky jsou povinné.

Přehled komentářů

  1. K růstu ceny vody na Mělníku (D. Jašek, 18.1.2015 0:39:55) Odpovědět

    Pro úplnost je zapotřebí dodat, že t. č. zastupitel a radní za TOP09 na Mělníku Ondřej Tichota obhajoval růst ceny vody i v lednové Mělnické radnici. Argumentace je obdobná jako v jeho komentáři na isoutoku, liší se jen v drobnostech (zatímco v Mělnické radnici podle Tichoty požadovaly Středočeské vodárny navýšení o více než 7 Kč/m3, v jeho komentáři je tomu korunu méně, např.). Přestože se O. Tichota z radních města vyjadřuje k nárůstu ceny vody na Mělníku nejčastěji (na rozdíl dejme tomu od 2. místostarosty, t.č. uvolněného, jinak též člena dozorčí rady VKM), i v jeho vyjádřeních cosi chybí a cosi přebývá. 1) "Ačkoliv je město Mělník ve společnosti Vodárny Kladno-Mělník menšinový akcionář" (Tichota), nutno dodat, že je akcionář významný: po Kladně (32,30%) a před Kralupami (4,59%) druhý největší (7,76%). Tomu odpovídá i zastoupení Mělníka v orgánech společnosti - 2 členové ze 7 v představenstvu, 1 člen ze 6 v dozorčí radě. Protože cenu vodného a stočného určuje výhradně představenstvo společnosti (a ne třeba valná hromada akcionářů), je pozice Mělníka, ač menšinového akcionáře, ve VKM silná. 2) Jednají-li zastupitelé města o návrhu ceny vody na nový kalendářní rok, není jejich rozhodnutí závazné: může mít pro zástupce města v orgánech VKM pouze doporučující charakter. Stále platí, že "o úrovní cen se ... dosud rozhodovalo neveřejně pouze na jednáních orgánů Vodáren Kladno-Mělník, a.s." (Tichota). 3) Nejen Ondřeji Tichotovi, ale i dalším zastupitelům za TOP09 muselo být zřejmé, že nátlaková poznámka p. starosty Mikeše o tom, že pokud zastupitelé neodhlasují předložené navýšení, zvýší se cena vody o stejnou výši jako předchozí rok (tj. růst o 3,45 kč), není pravdivá. Na webu mělnické TOP09 nalezneme "Smlouvu o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury", uzavřenou mezi VKM a Středočeskými vodárnami. (Mimochodem, je to smutné čtení, zejm. článek 15.) Z ní vyplývá, že pokud se smluvní strany nedohodnou na ceně vodného a stočného do stanoveného termínu (tj. do 20.11.), bude pro následující kalendářní rok platit tzv. cenové provizorium, "které se stanoví jako poslední platné ceny Vodného a Stočného za uplynulý kalendářní rok zvýšené o poslední publikovaný odhad indexu růstu spotřebitelských cen ČSU." (Smlouva, čl. 14.12.). Protože byl meziroční růst spotřebitelských cen k prosinci 2014 0,1%, zvýšila by se cena vodného a stočného k 1.1.2015 jen o desetinu jednoho procenta. (Další postup v případě cenového provizoria je uveden v čl. 18 smlouvy).
    D. Jašek


end is near

Kontakt

iSoutok.cz