Vyberte si, koho volit do Zastupitelstva kraje a do Senátu pomocí volební kalkulačky

září 2016

Jak pan starosta k bydlení přišel

/29.9./ Záležitost pronájmu městského bytu ve Svatováclavské ulici pro tehdy přítelkyni, dnes již manželku starosty Mělníka se dostává do dalšího kola. K jakým závěrům došel Kontrolní výbor? Prozatím bez našeho komentáře si samotný materiál můžete přečíst ZDE

Mělník dal peníze televizi, která nevysílá

/29.9./ Desítky tisíc korun dalo město Mělník do regionální televize melnicek.tv. Příspěvky poskytlo na pořízení vybavení (60 tis. korun) a následně si u provozovatele objednávalo zpravodajství. Například v roce 2014 dosáhla podpora města 135 tisíc korun, pro rok 2015 se plánovala ve výši 100 tisíc korun s možným navýšením. 

V letošním roce zveřejnila internetová televize pouze pět reportáží, poslední z nich v polovině března. Přesto Rada města i letos Mělníček TV podpořila částkou 50 tisíc korun na výrobu dokumentárního filmu o vinařství na Mělníku (RM 7.3.2016). Komise zřízená Radou města doporučovala dotaci dokonce vyšší (75 tisíc korun).

Zpravodajství bylo velmi slušně sledované, bohužel, bez uvedení důvodů skončilo. Na jednání zastupitelstva města nebylo ukončení vysílání, navzdory poskytnuté podpoře z veřejných peněz, projednáno. A radní zatím poskytli dotaci na film…

Střet zájmů - dá se mu vůbec zamezit?

/27.9./ Čtenář Martin nás upozornil na okolnosti projednávíní změny územního plánu v Neratovicích, která má umožnit výstavbu obchodního centra a domů za současnou sídlištní zástavbou směrem na Kojetice.

V průběhu zastupitelstva se radniční koalice sešla v separé se zástupci investora na půhodinové jednání. Je to jistě krok, který je neobvyklý, na druhou stranu stejní zastupitelé se mohli s investorem setkat mimo jednání zastupitelstva tzv. na tajňačku. Těžko předpokládat, že by se zde dojednávala nějaká čertovina, ale formát schůzky byl zvolen špatně. Mělo být i zájmem investora, aby se jednání účastnili všichni zastupitelé, nejenom ti koaliční. Z hlediska investora je totiž úplně jedno, jestli hlas pro jeho záměr přijde z řád koalice či opozice…

Zajímavějšmí námětem nám přijde čtenářovou upozornění na střet zájmů, kdy autorem studie investora je předseda Komise pro správu majetku a investiční akce. Komise je přitom poradním orgánem Rady města. Obdobný střet zájmů vidíme v mnoha případech. Někteří funkcionáři města mají rodinné či přátelské vazby na soukromé firmy účastnící se veřejných zakázak, někteří pracují v městských organizacích atp. Zabránit tomu nelze. Voliči logicky vnímají lékaře, učitele, ředitele, úspěšné podnikatele, vedoucí sportovních oddílů jako určité autority, známé osobnosti a dávají jim své hlasy. A pouze vyjímečně silné osobnosti jsou pak schopny skutečně oddělit role, kdy mají zastupovat voliče, tedy občana města a kdy svou organizaci, firmu či zákazníka.

Jenže co s tím? Je vůbec možnost zvolit si takové zastupitele, kteří se do střetu zájmů nedostanou?

Konec komplikací v dopravě se blíží

/26.9./ S tímto názvem vyšel na stránkách města Mělníka a poté v dalších médiích článek mělnického místostarosty (ze stránek města článek zmizel, přestože vyhledavače ukážou odkaz, článek je pryč, naštěstí si ho můžete připomenout jinde). Ihned jsme to v květnu glosovali poznámkou, že konec komplikací v dopravě se neblíží, a bohužel to byla trefa větší, než jsme si sami přáli.

A tak město v posledních dnech zveřejnilo nové termíny dokončení některých dopravních staveb. Už pod nimi není podepsán ani starosta, ani místostarosta, ale moudře byla tato úloha svěřena úřednicím. Mostek v Okružní ulici se začne rekonstruovat dnes a hotovo by mělo být na přelomu listopadu a prosince, most na Mladoboleslavské ulici pak svěřilo Řediteství silnic a dálnic k dostavbě firmě Strabag a slibuje dokončení do konce listopadu. Doufejme, že revize neukáže, že předchozí firma provedla některé práce nekvalitně a hotová část mostu se bude muset bourat…

Huml není přítel

/23.9./ Sociání demokraté se vzájemně oslovují příteli. Není však přítel jako přítel. Neratovická sociální demokracie hrubě poškodila vlastního kandidáta na senátora, když se od něj dva týdny před volbami distancovala usnesením: ,,MO ČSSD Neratovice se důrazně distancuje od počínání Stanislava Humla na sociálních sítích, konkrétně sdílení videa popírajícího holokaust, což považujeme za šíření neonacistické propagandy. Holokaust je prokazatelný historický fakt, jehož zpochybňování považujeme za nepřípustné a neslučitelné se členstvím v ČSSD. Naopak se považujeme za pokračovatele antifašistického odkazu sociální demokracie.”

Jako důvod uvádí neratoviny.cz ,,sdílení rozličných konspiračních teorií a hoaxů z dílny krajní pravice na svém facebookovém profilu.”

Bude zajímavé sledovat, zda se neratovická sociální demokracie stejným způsobem distancuje od svého lídra Pavla Šandy, který vybízel dav vybavený např. basebolovou pálkou aby sejmul Nečase a Kalouska a který má na svém facebookovém profilu v ,,oblíbených” takové perly jako pouliční extrémně levicovou bojůvku Antifa, Autonomní sociální centrum klinika často zmiňované v bezpečnostních zprávách o extremismu, nebo afrického nacionalistu, komunistického teroristu a držitele ,,mírové ceny V. I. Lenina" Nelsona Mandelu.

Podotkněme, že dřívější Humlovo angažmá v totalitní SNB či komunistické straně bylo neratovickým socialistům fuk, zato sdílení čehosi na Facebooku, to je opravdu přečin proti společnosti…

Provoz přístavů je zcela v pořádku. Tvrdí to studie města.

/22.9./ Město Mělník si nechalo zpracovat studii, jaký vliv má provoz kontejnerového překladiště v mělnickém přístavu na životní prostředí ve městě. Výsledkem je, že přístavy nejenom že se pohybují v normách dříve jim povolených, ale dokonce pod nimi. V konkrétních číslech studie uvádí provoz o četnosti více než sto kamionů denně, šest vlaků o délce 650 metrů a 300 přeložených kontejnerů. Uvádí to článek Mělnického deníku.

Přístavy dobrovolně podnikají další opatření, která by měla omezit vliv jejich provozu na okolí. Například strojvedoucí, kteří dříve jezdili do práce lokomotivou, nyní jezdí auty.

Věříme, že studie, která byla městem pořízena, bude také zveřejněna. Na webu města zatím dostupná není.

Mělnický deník

Mělnický deník: Strojvedoucí již nejezdí na směny a domů lokomotivou.

Otestujte shodu svých názorů s názorem politiků!

/21.9./ Za dva a půl týdne budou občané vybírat své krajské zastupitele a senátora. Volební kampaň je, jak se stalo poslední dobou smutným zvykem, jen mlácením prázdné slámy. Vybírat politika podle sympatií, hesel na plakátech (mímochodem, ti kandidáti, kteří využívají černý výlep na autobusových zastávkách apod. by měli být pro lidi automaticky nevolitelní) či toho, že vás obdaruje koblihou, jablkem, okurkou či balonkem je velmi, velmi ošidné. Naštěstí ale existuje možnost využít volební kalkulačky. Vřele doporučujeme!

Na svátky vína dorazilo o pět tisíc méně platících

/20.9./ Na Mělnické vinobraní dorazilo letos o pět tisíc méně platících, než před rokem. Letos bylo prodáno necelých 23 tisíc lístků, vloni 28 tisíc. Před rokem odhadoval starosta Mikeš ekonomický výsledek svátků vína na zisk sedmi až osmi set tisíc korun, pokud byl jeho loňský odhad správný a náklady na vinobraní nepřekročí ty loňské, pak by letošní rok mohl skončit kolem nuly. A to by, jak jsme napsali již včera, byl díky nepřízni počasí velký úspěch organizátorů.

Vinobraní skončilo, nezapomeňme

/19.9./ Mělnické vinobraní skončilo. Že nebyl program ve srovnání s minulými ročníky i nedaleko se konajícími konkurenčními svátky vína kdovíjaký, to se prostě stát může. Sto lidí, sto chutí a tento pohled můžeme mít subjektivní. Že ale není vedení města schopné zajistit dobré počasí, to je neomluvitelné :-).

Přitom je to z pohledu hodnocení letošního ročníku škoda. Pokud finančně dopadne vinobraní na nule nebo lépe, bude to tentokrát opravdový úspěch radnice. Pokud bude v červených číslech, svede se to na počasí. Přitom příčin takového výsledku a důvodů k zamyšlení by mohlo být víc. Například ten, zda vybírat vstupné, nebo udělat celé vinobraní zdarma a výrazně zvýšit poplatky pro provozovatele atrakcí. Ono při těch cenách 40, 50, 60 a více korun za osobu a jednu ,,jízdu" znamenajících stotisícové tržby každé z atrakcí se jim to i tak vyplatí...

Kolik obyvatel připadá na jeden městský byt?

/15.9./ Rozhodli jsme se po čase opět porovnat tři větší města na Mělnicku, tentokrát v parametru ,,kolik obyvatel připadá na jeden městský byt?”

Výsledek:

Mělník 103 bytů, 19.077 obyvatel: 185,21

Neratovice 535 bytů, 16.234 obyvatel: 30,34

Kralupy 340, 17.987 obyvatel: 52,9

Mělník si pronajímá dopravní značení. Bylo by levnější jej koupit?

/14.9./ Zastupitelé odsouhlasili navýšení rozpočtu na pronájem dopravního značení kvůli probíhajícím dopravním investicím ve městě o dalších 150 tisíc korun. Zajímalo nás, kolik taková dopravní značka vlastně stojí, že je tak drahé ji pronajmout.

Jak jsme zjistili, obvyklá cena pronajaté dopravní značky se pohybuje v rozmezí 20-30 korun za den. Tedy za jednu dopravní značku za měsíc 600 až 900 korun. Za 150 tisíc tak lze pronajmout přibližně 100 dopravních značek po dobu dvou měsíců.

Kompletní dopravní značka stojí kolem dvou tisíc korun. Za 150 tisíc (tedy jen za částku, o kterou byla položka rozpočtu navýšena) by tak město mohlo koupit 75 dopravních značek.

A teď otázka týdne - je pro město výhodné značky koupit a instalovat za pomoci technických služeb, nebo si značky opakovaně pronajímat? Myslím, že je to dobrý námět pro finanční výbor, případně některého ze zastupitelů, který hospodárné nakládání s veřejnými prostředky myslí vážně.

Mělník usiluje o cyklostezky. Povedou tak, aby na ně byla dotace.

/13.9./ Mělničtí zastupitelé se rozhodli pomocí dotací vybudovat na Mělníku cyklostezky. Studie za 100 tisíc už je prý v podstatě hotová, projektová dokumentace bude stát dalších 700 tisíc. Náklady na vybudování sítě cyklostezek se odhadují na 10 milionů. Zájmem města však moc není, aby do tras cyklostezek mluvila veřejnost. Projektant totiž cyklostezky plánuje tak, aby projekt získal co nejvíce bodů v hodnotícím systému pro přidělení dotace.

Slovy místostarosty: ,,Dostat do toho veřejnost, ono to zní velice hezky. Ale obávám se, že pokud bychom se do těchto diskuzí pustili, tak se stane to, co tady poukazuje pan doktor Kowanda, nebudeme to mít nikdy. Protože ono je to vedeno s cílem získat co nejvíce bodů pro získání té dotace. A tam jsou prostě určité podmínky, že nám to musí spojovat nějaká konkrétní místa, to znamená zapojíme do toho autobusové nádraží, vlakové nádraží, nějaké autobusové zastávky, chceme aby to šlo ke škole a tak dále. Takže ten projektant to projektuje z velké části i s ohledem na to, co je v zadání toho dotačního titulu, což samozřejmě veřejnost běžně neví.”

Takhle nějak asi vznikají ty rozhledny, ze kterých není nic vidět

Tři vinobraní v jeden termín...

/13.9./ Naši čtenáři jsou pozornější než my (ostatně ne nadarmo se říká ,,víc hlav víc ví”) a tak nás Jirka v diskuzi upozornil, že Mělnické vinobraní se nekryje pouze s tím Litoměřickým a slavnostmi v Kralupech, ale také s vinobraním Roudnickým. A zde za vstupné 150,- korun můžete během jednoho dne na podiu vidět Davida Krause, Wohnout, Mig 21, Slzu a další. A to je sakra silná sestava, ve srovnání s vinobraním na Mělníku. Bylo by hodně zajímavé se pustit do hledání, kolik které město za hudební program zaplatilo. Aby nakonec ta Roudnická all stars sestava hudebníků nebyla levnější, než sestava na Mělníku.

Je zahraniční kabát bližší než tuzemská košile?

/12.9./ Je hezké, že má Mělník šest zahraničních partnerských měst, ale bylo by dobré zkusit také spolupráci s městy sousedními. Pak by se třeba nestalo, že v době Mělnického vinobraní se bude konat i to Litoměřické (se vstupem zdarma a srovnatelným programem) a o sobotu 17. září, tedy hlavní den Mělnického vinobraní, bude v Kralupech probíhat další skvělá akce - pouliční sousedské slavnosti (vstupné také pochopilně zdarma).

Sladit termíny by umožnilo vzájemnou spolupráci při propagaci a velmi pravděpodobně vyšší návštěvnost. Takhle si lidé budou muset vybrat, čemu dají přednost. Škoda. Tak snad to vyjde za rok.

Neratovice mají svou never ending story

/9.9./ Vyroste za městem obchodní centrum s domy a parkovištěm, nebo zde zůstane pole? Na otázku hledají občané, majitel pozemku i město odpověď již hodně přes desítku let.

Přitom to spíš než na odpověď ANO nebo NE vypadá, že skutečnou otázkou je KDY.

Při pohledu na Mělník, kde se počet obchodních krabic stále zvětšuje (nedávno nábytek Jysk, nyní vyrůstá vedle Tesca nové obchodní centrum a následovat bude nový komerční prostor vedle Jysku a poté se jistě zaplní pozemky kolem ,,obchvatu”) je vidět velký rozdíl v přístupu obyvatel. Zatímco Mělničtí vznik dalších a dalších škatulí přijímají s nezájmem či rezignací, v Neratovicích jsou to hlasy občanů, které výstavbu obchodního centra, domů a parkoviště oddalují.

Jsou lidé žijící od sebe patnáctku kilometrů rozdílní? Dospěla nyní neratovická story do finále? A proč zákony umožňují předkládat žádosti o změnu územního plánu opakovaně bez výraznějšího časového odstupu či změny záměru? Otázek bez jasných odpovědí není málo.

Ještě, že zastupitelé nejsou ješitní…

Protože jinak by mohli velmi osobně brát slova místostarosty Volfa, která pronesl v rozjitřené diskuzi týkající se výpovědi jedné zaměstnankyně, která následně nad MKD vyhrála soudní spor a byla ji přiznána náhrada, jejíž výše dosáhne minimálně čtvrt milionu korun (v konečném důsledku bude uhrazena z rozpočtu města). Petr Volf pronesl v čase 0:58: ,,… jestli v tuto chvíli to má být čistě předvolební agitka k tomu jak nějakým způsobem zlikvidovat jednu z mála funkčních a kvalitních společností, tak to bude dobrý vzkaz pro občany…

Znamenají snad slova místostarosty, že některé jiné městské společnosti a organizace nejsou funkční a kvalitní? A myslel tím městskou policii, technické služby, sociální služby nebo něco jiného? Ještě, že zastupitelé, kteří jsou zároveň vedoucími pracovníky městských institucí, nejsou ješitní a berou to pouze jako nešikovný řečnický obrat.

Zdravotnictví bez čekání…

Vtipné umístění banneru jednoho ze senátních kandidátů neuniklo našemu čtenáři. K zaslané fotografii nám napsal: ,,Zdravotnictví řízené jako firma. Zavedeme tecnické prohlídky pacientů a občanům budeme měřit emise.

Umístění banneru si tvůrci kamapě doktora Karena asi všimli, protože již banner o pár metrů přemístili.

MUDr. Karen

Poznámka o zastupitelích a jejich svědomí…

/7.9./ Pondělní zastuptelstvo bylo ukázkou takového toho mělnického chlívečka. Těžko můžeme posuzovat, kdo byl či nebyl z MKD Mělník odejit správně nebo špatně, to si musí aktéři srovnat sami se svým svědomím (soud na to však názor má a občany to stálo zatím čtvrt milionu).

Někteří zastupitelé by však měli velmi vážit, co je vhodné a co nevhodné. A co je tak nevhodné, že ikdyž to bude tak křišťálově čisté, že už to čistější být nemůže, stejně to bude vyvolávat v lidech jistou pachuť. A právě kvůli tomu by bylo vhodné, kdyby se takové věci vůbec nestaly.

Takovým příkladem je pronájem městského bytu přítelkyni (dnes manželce) starosty.

Takovým příkladem je směna neexistující vinice za hodnotné městské pozemky.

Takovým příkladem je, když si město bez výběrového řízení najme na údržbu městského majetku za tím účelem založenou firmu zastupitele.

Takovým příkladem je, když manželka radního získá v kulturním domě zaměstnání a to na pozici, která se, dle vlastních slov radního, z 30-50% kryje s pracovní náplní propuštěné dlouholeté pracovnice.

Příkladů bychom našli víc a přiřadit bychom je mohli k dobré půlce zastupitelů. Vytváří se pak spousta vazeb, které mohou velmi narušit demokratické principy. Takové ty vazby - ty ten byt, ty to sekání trávy, ty tu práci pro manželku, tebe uděláme místostarostou, tobě nebudeme vyšetřovat ten prodej pozemku v centru, u tebe přehlídneme ty zakázky bez výběrového řízení, u tvýho kamaráda objednáme dopravní značení, tobě dáme na ten tvůj klub atd. A zájmy občanů se v takových vazbách ztrácejí. Do popředí se začnou drát zájmy jiné. A od určitého bodu zlomu už se v tom veze většina a nelze v tom přestat.

Z lidského hlediska lze lecos z toho chápat. Mnohdy tím nevznikne žádná faktická škoda. Přesto by si každý zastupitel měl šáhnout do svědomí, zda stále zastupuje zájem občanů, nebo už zastupuje zájem svůj a svých rodinných příslušníků či kamarádů.

A pokud platí to druhé, měl by sám ze sebe alespoň přestat dělat morální autoritu a dělat se lepším, než byli jeho předchůdci…

PS: Ani nepožadujeme, aby byla na Mělníku politická kultura tak daleko, jako ve Zíně… To už by na Mělníku byli v zastupitelstvu náhradníci náhradníků.

O některých věcech se nemluví

/6.9./ Čtyři hodiny trvalo pondělní zastupitelstvo města Mělníka a rozhodně nebylo nudné a k jednotlivým částem se budeme v příštích dnech vracet. Přesto nedošlo na některé body, které, jak si troufáme tvrdit, jsou veřejností netrpělivě očekávány:

1) Jak pokračuje spor města se polečnosti St. Wenceslas, která si nárokuje odškodnění za nerealizovaný projekt revitalizace náměstí Karla IV.? Jaké byly podmínky smíru, které město odmítlo?

2) K jakým závěrům dospěl kontrolní výbor v záležitostech pronájmu bytu ve Svatováclavské ulici a prodeje pozemku po bývalém hotelu Hamburk?

3) Jak pokračuje příprava nového územního plánu města a které pozemky se změní na stavební?

Politici slavnostně zahájí demolici

/5.9./ Doposud bývalo zvykem, že politici a všemožní papaláši zahajovali slavnostně stavby. Poklepali základní kámen, povyprávěli, jak se o vznikající stavbu zasloužili, připili si šampaňským a pojedli chlebíčky.

Nový rozměr tomuto zvyku dávají v Kralupech. Protože se blíží volby a ve městě se zrovna žádná záslužná stavba nerozjíždí, bude slavnostní rituál vykonán u zahájení demolice.

Jen nevíme, jestli je politicky moudré slavnostně zahájit demolici stavby, za jejíž zachování bylo nasbíráno přes tisíc podpisů...

Za novou podobou starý obsah se skrývá...

/5.9./ Po nedávné změně grafiky městského měsíčníku Mělnická radnice se do nové grafiky oblékl i zpravodaj Listy města Neratovice. Graficky se oba měsíčníky posunuly výrazně vpřed.

Bohužel zatím nedošlo ke kvalitativnímu skoku, co se obsahu týká. A nevytrhnou to ani nové rubriky Mělnické radnice jako ,,okénko veterináře” nebo ,,právní poradna.”

Určitě by stálo za to, kdyby si radnice udělaly průzkum mezi občany, co vlastně od městského listu obsahově čekají. Rozhodně se takovým průzkumem nic nezkazí a možná by radnice zjistily, že takový Kralupský Zpravodaj ve své internetové podobě (měsíční tištěná nechybí) je prostě pružnější a živější způsob komunikace mezi městem a občany. V Neratovicích zpravodaj částečně supluje městský oficiální Facebook, který není dělaný špatně, na Mělníku však chybí i ten.

Odzvoní balisetům v centru Mělníka?

/2.9./ Mělnikcá radnice slibuje, že obludně odporné balisety z křižovatky ,,u soudu” zmizí. Stát by se tak mělo v příštím roce, kdy se nově udělaná ulice rozkope a na místě ostrůvků z balisetů vzniknou ostrůvky ze zvýšené zádlažby. Alespoň to uvádí nebývale přímý článek Mělnického deníku.

Proč nebývale přímý? Protože si autorka Petra Špitálská dovolila napsat slovní spojení jako: ,,balisety, které se většině místních nelíbí,” nebo ,,sociálními sítěmi se valí vlna nevole.” A to si dosud žádný regionální novinář nedovolil.

V rovině politické pak doufejme, že balisety se stanou varováním pro všechny, kdo budou poslouchat cizí ,,odborníky” a zacpávat si uši před názory veřejnosti…

Do kraje kandidují starostové z Mělníka, Neratovic i Kralup

/2.9./ Kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva kraje jsou již veřejné, naleznete je ZDE. Kandidátním listinám se budeme v následujících dnech věnovat podrobněji. Prozatím uvedeme informaci, že o krajský mandát se budou letos ucházet všichni tři starostové z větších měst na Mělnicku. Ctirada Mikeše naleznete na kandidátní listině STAN na desátém místě, na stejné kandidátní listině je i Petr Holeček (šesté místo, kandiduje i do Senátu) a Lenka Mrzílková (osmé místo). Všichni tři tedy mají docela slušnou šanci v budoucím zastupitelstvu kraje být.

Krajským zastupitelem se může stát i mělnický místostarosta Milan Schweigstill (páté místo kandidátní listiny TOP09) nebo krlaupský Libor Lesák (deváté místo kandidátní listiny ODS). O hlasy voličů se uchází i druhý mělnický místostarosta Petr Volf (deváté místo kandidátky SNK ED).


end is near

Kontakt

iSoutok.cz